۱۴۰۲ پنج شنبه ۶ مهر
English
صفحه اصلی
موقعيت جغرافيايي
شهرستان درميان امروز با وسعت معادل5797 كيلومتر مربع در موقعيت جغرافيائي 59 درجه و 28 دقيقه تا 60 درجه و47 دقيقه طول شرقي و 32 درجه و32 دقيقه تا 33درجه و21دقيقه عرض شمالي قرار گرفته، شمال اين شهرستان به شهرستان قائنات جنوب به شهرستان سربيشه غرب به شهرستان بيرجند و شرق آن با مرزي به طول70 كيلومتر به استان شيندند افغانستان متصل است.
مساحت
وسعت شهرستان درميان 5797 كيلومتر مربع مي باشد كه 08/6 درصد مساحت كل استان را در بر گرفته است.
جمعيت
بر اساس آخرين سرشماري انجام شده در سال 90 تعداد جمعيت شهرستان 54226 نفر و 13979 خانوار اعلام گرديده كه از اين تعداد 15736نفر ساكن شهرها و38490نفر در روستاها سكونت دارند از مجموع جمعيت شهرستان 26804 نفر را مردان و26990 نفر را زنان تشكيل مي دهند تراكم نسبي جمعيت شهرستان نيز 2/9 نفر در كيلومتر مربع است .
مذهب:جمعيت شهرستان درميان را مسلمانان اهل تشيع(شيعه اثني عشري) و تسنن(حنفي مذهب) تشكيل مي دهند.
تقسيمات
اين شهرستان از سه بخش به نام گزيك در شرق، مركزي در مركز و قهستان در غرب تشكيل شده و 6 دهستان را در بر مي گيرد. كه عبارتند از دهستان درميان، مياندشت،قهستان،فخرود،گزيك،طبس، بر اساس آخرين تغييرات اين شهرستان داراي چهار نقطه شهري به نام اسديه ،قهستان ،طبس و گزيك است. تعداد آباديهاي داراي سكنه شهرستان برابرآخرين سالنامه آماري 147 پارچه آبادي است و تعداد 26 آبادي فاقد سكنه نيز در شهرستان وجود دارد. تعداد 83 روستاي بالاي بيست خانوار وداراي دهياري در شهرستان وجود دارد
اين شهرستان بر اساس مصوبه شماره 6758/ت /31358ك مورخه 11/2/ 84 هيات محترم دولت از بخش به شهرستان ارتقاءيافت.
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/22
تعداد بازدید: 26613
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal