۱۴۰۲ پنج شنبه ۶ مهر
English
صفحه اصلی
تاريخچه شهرستان
شهرستان درميان داراي مراكز متعدد تاريخي است كه هر يك از آن ها گواه رد پاي پر رنگ تاريخ در هر برهه از زمان است. از استقرار هاي پيش از تاريخ در شهرستان درميان اطلاعات زيادي در دست نيست؛ اما به احتمال فراوان اين شهرستان در ادوار پيش از تاريخ شاهد حضور اجتماعات انساني بوده است. وجود اسامي برخي روستاها نظير گاويج، آسفيچ، تخويچ و غيره سابقه تاريخي اين روستاها را به دوران پيش از اسلام مي رساند. تپه هاي مبارزي و خرگوشي مهمترين آثار دوره اشكاني است كه در حومه شهر طبس مسينا واقع شده اند.
عمده آثار تاريخي موجود در شهرستان درميان متعلق به دوره اسلامي است و نشان از اهميت و رونق اين شهرستان در ادوار مختلف اسلامي دارد. در قرون اوليه اسلامي طبس مسينا شهر بزرگي است كه در برخي از منابع تاريخي به آن اشاره شده است و وجود برج و باروي عظيم اين شهر و تعدد محوطه هاي تاريخي پيرامون آن شاهد ديگري بر اين مدعاست.
بررسي ها و گمانه زني هاي باستان شناسي نشانه هاي رونق منطقه در قرون اوليه اسلامي را به دست داده است. وجود قلاع تاريخي متعلق به قرون پنجم و ششم هجري در شهرستان درميان از جمله قلعه كل حسن صباح اين منطقه را به يكي از پايگاه هاي مهم اسماعيليان بعد از الموت تبديل كرده بود.
در قرون بعدي و مقارن با حكومت سلجوقيان، منطقه درميان شاهد حضور گسترده اسماعيليان است و قلاع تاريخي متعددي از اين دوره باقي مانده است. مسجد جامع هندوالان يادگاري از دوره تيموري است و در دوره صفويه آرامگاه سلطان ابراهيم رضا(ع) و مسجد جامع درخش ساخته مي شود. در زمان حكومت نادر شاه افشار روستاهاي درميان و فورگ اهميت خاصي مي يابد و حاكم نشين منطقه مي گردند كه خانه هاي تاريخي روستاهاي درميان و فورگ و قلعه عظيم فورگ يادگار اين دوره است. در دوره قاجار اين منطقه استقلال نسبي خود را داشته است و حكام آن زير نظر اميران قاين كه در بيرجند استقرار داشته اند فعاليت مي كرده اند. آثار تاريخي متعلق به دوره قاجار در شهرستان درميان فراوان است و در نقاط مختلف آن به چشم مي خورد. در اواخر دوره قاجار و اوايل پهلوي با رونق صنعت فرش، فرش درخش نام آور مي شود و هم اكنون يكي از مهمترين مناطق فرشبافي شرق كشور و ايران محسوب مي گردد.
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/22
تعداد بازدید: 42599
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal