۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر
English
صفحه اصلی
جاذبه هاي گردشگري
 روستاي هدف گردشگري فورگ
فورگ روستايي در 107 كيلومتري جنوب شرقي بيرجند و 10 كيلومتري مركز شهرستان با 195خانوار و 823 نفر جمعيت در دهستان درميان يك از دهستانهاي شهرستان درميان واقع شده است . اين روستا كاملا در دامنه كوه مومن آباد واقع شده و داراي آب و هواي سرد كوهستاني مي باشد و جزء مناطق ييلاقي خراسان جنوبي بشمار مي رود . شغل اكثر مردم اين ناحيه كشاورزي و باغداري مي باشد و دامداري شغل دوم آنها محسوب مي شود زرشك مهمترين محصول آنان و شاخصه اين مناطق مي باشد . همگي مسلمان بوده و اهل تسنن مي باشند .فورگ به لحاظ دارا بودن يكي از قلعه هاي بسيار زيبا و ارزشمند ايران از اهميت خاصي در منطقه و خراسان جنوبي برخورداراست
فورگ به تجربه آدمي عمق تازه مي بخشد و اين تجربه كه تجربه اي شادي آور ، سوداگر و شورانگيز و همراه با احساس تعلق است با وجود پيچيدگي كلي كه در مجموعه بافت وجود دارد از جلوه اي ويژه و ديدني برخوردار است اين بافت كه برروي كوه ودر دورتادور قلعه اي عظيم شكل گرفته است ودر طول دره حاصل از كوهها پيش رفته است به فورگ سيمايي رويايي و غير قابل تصور داده است . قلعه به همراه برج هاي مختلف بلند خود از دور دست بر فراز كوه خودنمايي مي كند و در جهت يابي در بات كمك شاياني كرده است
همه اطراف فورگ را دشتهاي وسيع با باغستانهاي زرشك احاطه كرده و هر منظره اي در اينجا يا به قلعه ختم مي شود يا به درختان سرخ زرشك كه به بار نشسته اند . كوچه هاي تنگ ، ساباط هاي بيشمار ،معماري كوهستاني ، معماري پلكاني با مصالح سنگ وخشت و آجر ،ايوان، ورودي هاي تعريف شده همگي از ويژگيهاي بارز اين معماري است
وجه تسميه فورگ
فورگ از نظر تاريخي يكي از كهن ترين آباديهاي شهرستان درميان است كه باتوجه به سنگ نوشته هاي بدست آمده ازفورگ آن را به مظفر كيقباد نسبت مي دهند.
برروي يكي ازسنگ نوشته هاچنين آمده است :
يا ا… به ناخن سنگ بركندن زكهساربه ازحاجت به نزدناسزاوار في تاريخ 307 به خط العبد مظفركيقباد نصره
وجود اين سنگ نوشته و سنگ نوشته هاي ديگري كه درفورگ وجود دارد حكايت از قدمت طولاني اين روستا دارد. در وجه تسميه فورگ چنين آمده است كه فورگ به دليل اينكه توسط فرزند كيقباد بنا شده است لذا به آن پوركيقباد مي گفتند كه بعدها پس از اينكه اعراب به ايران آمدند به فوركيقباد تغيير نام پيدا كرد وپس از آن به "فورك" ودر انتها به فورگ تغيير نام داد كه امروزه اين روستا را به اين نام يعني فورگ مي شناسند.
مهمترين جاذبه هاي گردشگري فورگ:
قلعه فورگ فورگحمام وحوض ميرزا.فورگخانه سرورامياري فورگخانه آقاي شهابي فورگ
خانه آقاي داوداسماعيلي فورگسنگ نوشته هافورگبافت تاريخي.فورگقلعه اره فورگجاذبه هاي طبيعي شامل درخچه هاي زرشك و ...
قلعه تاريخي فورگ
قدمت بنا:افشاريه شماره ثبت: 3450 تاريخ: 28/12/79
ساخت اين بنا با توجه به اسناد موجود در كتاب ديوان لامع نوشته محمدرفيع بن عبدالكريم درمياني در سال 1160 ه.ق در زمان حكومت نادر شاه افشار به وسيله ميرزا بقاخان كه از طرف نادر شاه به عنوان حاكم منطقه تعيين شده بود شروع و پس از وي توسط پسرش ميرزا رفيع خان به پايان رسيد. در زمان حكومت شوكت الملك بر منطقه بيرجند و قائنات، حاكم قلعه دست به شورش مي زند كه اين عمل باعث تخريب قلعه مي گردد.اين قلعه داراي پلان نامنظم بوده كه مهمترين عامل شكل دهنده قلعه شكل خاص كوه و توپوگرافي آن است.فضاي داخلي قلعه از سمت شرق به غرب داراي سه قسمت اصلي است بخش اول در سمت شرق شامل انبار علوفه، محل زندگي خدمه، محل نگهداري احشام و حوض انباري به مساحت 126 متر مربع و به ارتفاع 4 متر مي باشد كه گنجايش 378 متر مكعب آب را داشته است بخش دوم كه در فاصله 50 متري از محل زندگي احشام احداث شده به محل نگهداري آذوقه و تداركات نظامي و محل سكونت سربازان اختصاص دارد سومين بخش كه حالت مركزيت قلعه را داراست در دو طبقه احداث شده كه محل سكونت حاكم و نزديكانش بوده و مرتفع تر از ساير قسمتهاي قلعه بوده است قلعه داراي 18 برج مدور جهت نگهباني بوده و بيشتر مصالح بكار رفته در قلعه سنگ؛ آجر، خشت ، گچ، آهك و ساروج بوده است بناي قلعه طوري احداث شده كه بر كل روستا و راههاي ارتباطي پيرامون منطقه اشراف داشته است.
منطقه نمونه گردشگري قهستان(درخش و آسيابان):

منطقه نمونه گردشگري درميان (درخش و آسيابان) با شماره مصوبه 138550/ت 38589 ه در مورخ 28/08/86 با درجه استاني مورد تصويب دولت قرار گرفت.
آدرس منطقه نمونه گردشگري :خراسان جنوبي ،شهرستان درميان،محور بيرجند ـ اسديه، شهر قهستان. نزديكترينشهر: اسديهنزديكترينروستا: منصورآباد
مختصات جغرافيايي منطقه:
33° 09' 54" N : 59عرضجغرافيائي ° 42' 41" E : طولجغرافياي
نوع جاذبه منطقه: جاذبه طبيعي(درخت هاي كهنسال مثل درخت چنار،چشمه آب ترش) و جاذبه فرهنگي ـ تاريخي( قلعه قديمي درخش،مسجد درخش، مقبره محمد رضا شريف)
فاصله منطقه تا مركز استان:80 كيلو مترفاصله منطقه تا مركز شهرستان 50 كيلو متر
 
 
 1-آسبادهاي طبس مسينا: قدمت اثر: قاجار شماره ثبت : 4661 تاريخ ثبت :16/08/1380
آسبادهاي طبس مسينا در دو بخش از اين شهر قرار گرفته كه يكي در داخل و قسمت ديگر در خارج از محوطه شهر واقع شده است كه به فراخور نياز به معماري اين آسبادها افزوده شده است و بهنوعي نشانگر جمعيت در دوران ساخت آنها بوده است واز معماري يكدست و منظمي برخوردار مي باشد.معماري آن داراي دو اشكوبه شامل آس خانه طبقه فوقاني و طبقه همكف مي گردد.آسبادها ي طبس مسينا در دو طبقه ساخته شده اند. طبقه همكف شامل فضايي محدود جهت نگهداري آرد و انباشت گندم است.كه بوسيله يك رشته پلكان به طبقه فوقاني منتهي مي شود.طبقه دوم نيز از سه جهت با ديوارهاي خشت و گلي محصور شده و ضلعي كه باد وارد بنا مي شود فاقد ديوار مي باشد. پره هاي چوبي كه به يك محور عمودي متصل هستند در اثر وزش باد به گردش درآمده و باعث چرخش محور و در انتها سنگ آسياب مي شوندگندم اهالي را آرد مي كرده است. بناي اين آسبادها با مصالح خشت و گل ساخته شده است .
 
 
 
 آرامگاه سلطان ابراهيم رضا از نظر پلان به شكل چهارضلعي است.فضاي داخلي كه بقعه در آن قرار گرفته نيز بصورت مربع است اين محوطه داراي ديوارهاي مرتفعي است كه گنبدي بزرگ بر فراز آن ساخته شده، اين گنبد به كمك فيلپوش كه نظير آن كمتر در بناهاي اسلامي ديده شده،ساخته شده است.بر سطح ديوارهاي گنبد خانه تا ارتفاع 5/1 متري آثار جالبي از هنر خوشنويسي ديده ميشود بعضي از اين خطوط داراي تاريخ نگارش مي باشند و تاريخ تعداد زيادي از آنها به دوران صفويه بر مي گردد.ورودي بنا شامل يك پيش طاق و جلوخان ورودي است كه سقف اين پيش طاق به فرم قوس سه بخش كند كه اين نوع قوس در خراسان معمول بوده،طراحي شده و در بخش فوقاني پيش طاق سعي شده از چند طاقچه تزئيني استفاده گردد همچنين در قسمت سردر پيش طاق تزئينات گچبري زيبايي به طريقه گره بصورت مشبك و مجوف بكار رفته است و باعث زيبايي هر چه بيشتر پيش طاق شده است.بدنه جنوبي آرامگاه مشتمل بر طاقنماهاست كه كف آنها با آجرهاي 25×25 فرش شده است قوس استفاده شده در طاق اين طاقنماها پنج و هفت تير مي باشد.كف طاقنماهاي مزبور به مدفن تبديل شده است.جبهه شرقي بنا دقيقا به فرم ورودي طراحي شده و مشابهت با بدنه غربي آرامگاه را دارد در بدنه شمالي بنا نيز سه چشمه طاق بلند با قوس نيمدايره بكار رفته است.در طبقه اول بنا نيز داراي دهليزهاي متعدد است كه در روي طبقه همكف بنا ساخته شده است.فضاي داخلي آرامگاه داراي ضريحي چوبي است كه منبت كاري و مشبك كاري شده است.عمده ترين مصالح بكاررفته در بنا آجر،گچ و آهك مي باشد كه از اين مصالح به نحو مطلوب استفاده شده است.از ويژگيهاي شاخص بنا پيش طاق ورودي،گنبد بنا،فيلپوشها،چشمه طاقها،فرم طاقها،رواق آرامگاه كه تمام اين عناصر بيان كننده معماري سنتي ايراني مي باشد.از عمده ترين تزئينات بنا مي توان به پنجره مشبك گچبري شده در سردر ورودي بنا ،پيش طاق ورودي بنا ،طاقنماها و قوسهاي زيباي آن،تقارن در پلكانهاي ارتباطي به طبقه اول بنا و ضريح چوبي روي مدفن بنا اشاره كرد.
 
 
 
 
-مسجد جامع هندوالانقدمت اثر: تيموري شماره ثبت : 1893 تاريخ ثبت : 11/05/1376

مسجد جامع روستاي هندوالان از بناهاي دوره تيموري و از مهمترين و با شكوه ترين بنا هاي تاريخي درميان مي باشد . از ويژگيهاي معماري آن مي توان به سر در ورودي ، گنبد خانه ، صحن و شبستان ستوندار اشاره نمود. جالبترين و مهمترين بخش بنا گنبد ان است كه با مهارت بر روي فضاي چهار ضلعي قرار گرفته است . شبستان ستوندار در دو طرف گنبد خانه قرار گرفته و سبك پوشش و روشنايي ان از ويژگيهاي ممتاز بناست.
 
 
 
قلعه طبس مسيناقدمت اثر: اسلامي شماره ثبت : 8280 تاريخ ثبت : 24/01/1382

اين قلعه در حاشيه شرقي شهر طبس مسينا واقع شده است كه داراي پلان دايره اي شكل مي باشد قلعه داراي حصار بزرگ و برجهاي متعدد است كه در حال حاضر فقط 15 برج آن قابل رويت است برج بزرگ آن حدود 11 متر ارتفاع و حدود 15 متر قطر دارد در سطح خارجي اين برج تعداد زيادي روزنه ديده باني و تيركش وجود دارد با توجه به پلان مدور قلعه احتمال مي رود مربوط به دوران پيش از اسلام باشد .
دور تا دور اين بناي عظيم خشت و گلي خندقي براي دفاع از اهالي ساكن در قلعه حفر گرديده است. فضاي داخلي قلعه بدليل ساخت و سازهاي متوالي دچار تخريب و آشفتگي شده است.در داخل قلعه اماكن عمومي مانند مسجد و آب انبار و... براي ساكنين تعبيه شده است.كه قدمت مسجد آن دوره پيش از اسلام مي باشد.
عمده ترين مصالح بكار رفته در بنا خشت و گل است و از وجود تزئينات در بنا با توجه به آسيبها و تخريبهايي كه در قلعه صورت گرفته اثري وجود ندارد.
 
 
 
 منطقه حفاظت شده درميان: منطقه حفاظت شده درميان در جلسه شوراعالي محيط زيست در تاريخ 12/11/86 به عنوان مناطق حفاظت شده استان معرفي گرديد اين منطقه با وسعت هشتاد هزار هكتار در فاصله 68 كيلومتري بيرجند و 15 كيلومتر مركز شهرستان درميان واقع شده است.حيات وحش منطقه حفاظت شده درميان شامل پستانداران مختلف از جمله قوچ و ميش، گربه پالاس، گرگ، روباه، شغال، كفتار، خرگوش، تشي و انواع موش و پرندگان مختلفي از جمله كبك، تيهو، كبوتر چاهي، قمري، عقاب دشتي، عقاب طلايي، دليجه، هما و كركس مي باشد كه به دليل وجود چشمه سارهاي متعدد، پوشش گياهي مرتعي زيستگاه مساسبي براي گونه هاي متعدد جانوري فراهم آورده است.
 
 سد رزه: تنها سد بتني در استان است كه در شهرستان درميان در 135 كيلومتري جنوب شرق بيرجند و 60 كيلومتري مركز شهرستان بر روي رودخانه فخرود با هدف كنترل سيلاب‌هاي فصلي، ذخيره‌سازي و تنظيم حدود 8 ميليون مترمكعب روان‌آب جهت مشروب كردن 600 هكتار از اراضي پايين‌دست احداث شده است.اين سد محيط بسيار زيبا جهت بازديد گردشگران و مسافران را ايجاد نموده است.
 
 
چنار تاريخي دوشينگان: در منطقه دوشينگان درميان باغات و مزارع روستا چنار كهنساالي ديده مي شود كه حدود 20 متر ارتفاع و 5/12متر اتنه دارد و اتاقك ايجا د شده داخل تنه ان 5/3 در 4 است قدمت اين چنار به حدود 700 تا 750 سال برمي گردد
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/17
تعداد بازدید: 29589
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal